Alcoholverslaving als progressieve aandoening

Een alcoholverslaving ontstaat over het algemeen niet van de ene op de andere dag. Het is een aandoening die met de tijd ontstaat. Waarom de een wel een verslaving ontwikkeld en de ander niet, daarover is heel wat onderzoek gedaan, maar een eenduidig antwoord blijft uit. Karakter en aanleg worden veel genoemd, en we zien ook dat er in gezinnen waar alcoholverslaving voorkomt, de kans groter is dat de kinderen ook een dergelijke verslaving ontwikkelen. Wanneer gaat een recreatief glaasje drinken over tot een verslaving. Ook dat is een proces en helaas trekt de verslaafde vaak pas aan de bel wanneer het al bijna te laat is en het leven niet meer onder controle is te houden. Mensen met een alcoholverslaving komen vaak in de problemen. Ze raken het contact met de omgeving kwijt, en zijn niet meer te vertrouwen. In sommige gevallen gaan zo ook over tot crimineel gedrag om maar aan dat begeerde glas alcohol te komen. Een alcoholverslaving is een serieuze aandoening die ook serieus moet worden aangepakt. Een alcoholist kan niet overgaan op een drankje per dag, hij kan niet minderen maar moet om te genezen helemaal met de drank stoppen. Hoe merk je dat iemand lijdt aan een alcoholverslaving? Een aantal tekenen aan de wand:

  • Iemand komt niet opdagen voor afspraken en is moeilijk bereikbaar;
  • Iemand vertoont merkwaardig gedrag en is niet voor rede vatbaar;
  • Iemand verwaarloost zichzelf en ruikt bijvoorbeeld naar alcohol.

Alcoholverslaving; de gevaren

Omdat het in onze huidige maatschappij geaccepteerd is om recreatief te drinken, wordt het probleem van verslaving vaak niet snel herkent. Een alcoholverslaving wordt dan vaak als zodanig genoemd, wanneer het helemaal uit de hand is gelopen en de persoon in kwestie ontspoort is geraakt. De gevaren van een alcoholverslaving zijn niet mis. Het kan tot neurologische problemen leiden en ook bij de genezing speelt dit lichamelijk verval een rol. Herstellen van een alcoholverslaving kost dan ook tijd. Men moet er mee leren leven.

Sociale druk

We hebben het eerder al even gehad over de oorzaken van een alcoholverslaving en dat deze niet onder een noemer valt thuis te brengen. Naast erfelijke factoren, kunnen ook depressie en tijdelijke problemen een oorzaak zijn van verslaving. Grijpen naar de drank als verdovingsmiddel kan de aanzet vormen tot een serieuze verslaving. Omdat alcohol een verdovend middel is, kan het op korte termijn verlichting bieden. Je dronken voelen, wordt ervaren als een moment van helderheid en kalmte. Als alcohol geconsumeerd wordt om die reden, dan kan het al gauw een gevaar vormen en tot een verslaving leiden. Waarom drinken sommige mensen wel en sommige mensen niet? Waarom raken sommige mensen we verslaafd en anderen niet? Er spelen dus altijd veel factoren een rol bij deze vragen en ook is iedere situatie weer anders. Daarom moet men per individu kijken naar het probleem en hoe het zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Een verslaving moet altijd serieus door solutions center worden behandeld.