Therapieplein.nl alle zorg op een rij!

Op Therapieplein.nl staan nu 120 advertenties!

Therapieplein.nl stopt

We hebben 9 jaar met veel plezier en inzet Therapieplein.nl kunnen aanbieden op het internet. Vanwege andere werkzaamheden lukt het ons niet meer de volle aandacht aan onze website te besteden. Helaas hebben we daardoor de beslissing moeten nemen om dit platform te sluiten. Therapieplein.nl zal op 1 september van dit jaar niet meer zichtbaar zijn.

  

We willen al onze adverteerders enorm bedanken voor hun vertrouwen in de afgelopen jaren.


We willen iedereen heel veel succes wensen met hun verdere praktijkvoering!


Totdat de website verdwijnt, willen we iedereen de gelegenheid geven om zolang het kan, gratis te adverteren.


Met vriendelijke groet,


Team Therapieplein.nl 


 

 


 

 

 

 

Top advertenties

Hier uw banner?

Hier uw banner?

Nieuwste advertenties

Populaire advertenties

Copyright bij Therapieplein.nl, alle rechten voorbehouden.